Calendari de pagament de tributs gestionats per BASE

Trobareu el calanderi de pagament voluntari d'aquets 2022 clicant aquí

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT

IMPOSTOS I TAXES

Exercici 2022

 

Calendari de pagament voluntari

S’informa que el període de cobrament en voluntària per a tots els impostos i taxes de l’any 2022 serà el següent:

CONCEPTE

 

PERÍODE

 

COBRAMENT VOLUNTARI

840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI

1

28/02/2022 - 29/04/2022

600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME

1

31/03/2022 - 31/05/2022

500 - IBI URBANA

1

30/04/2022 - 30/06/2022

501 - IBI RUSTICA

1

30/06/2022 - 31/08/2022

010 – IAE

1

29/07/2022 - 30/09/2022

100 - TAXES-PREUS PUBLICS

1

29/07/2022 - 30/09/2022

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

1r TRIM

29/04/2022 - 30/06/2022

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

 TRIM

29/07/2022 - 30/09/2022

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

3r TRIM

28/10/2022 - 30/12/2022

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

4t TRIM

31/01/2023 - 31/03/2022

 

 

Puigpelat, gener de 2022

Subscriure a
Menu

Menú principal