Calendari de pagament de tributs gestionats per BASE

Trobareu el calanderi de pagament voluntari d'aquets 2023 clicant aquí

 

Calendari de pagament voluntari

 

S’informa que el període de cobrament en voluntària per a tots els impostos i taxes de l’any 2023 serà el següent:

 

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT

IMPOSTOS I TAXES

Exercici 2023

 

CONCEPTE

 

PERÍODE

 

COBRAMENT VOLUNTARI

840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI

1

28/02/2023 - 28/04/2023

600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME

1

31/03/2023 - 31/05/2023

500 - IBI URBANA

1

28/04/2023 - 30/06/2023

501 - IBI RUSTICA

1

30/06/2023 - 31/08/2023

010 – IAE

1

28/07/2023 - 29/09/2023

100 - TAXES-PREUS PUBLICS

1

28/07/2023 - 29/09/2023

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

1r TRIM

28/04/2023 - 30/06/2023

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

 TRIM

28/07/2023 - 29/09/2023

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

3r TRIM

27/10/2023 - 29/12/2023

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

4t TRIM

29/01/2024 - 29/03/2024

 

 

 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal