Dades Generals

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT

Alcaldessa:  Il·lma. Sra. Marta Blanch i Figueras
  
NIF:  P4312100C
Adreça postal:  Plaça de la Vila, 14
 43812 Puigpelat
 Alt Camp
Telèfon:  977602225
Fax:  977605782
Adreça electrònica:  registre@puigpelat.altanet.org
 secretaria@puigpelat.altanet.org
Horari d'atenció al públic:  Dilluns a divendres de 9:30 a 14:30
 Dimarts de 16:30 a 20:00

Seu electrònica: 

https://seu-e.cat/web/puigpelat

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal