Noticies

12/07/2023
Trobareu el detall de les fitxes dels dos producte clicant en els següents enllaços: Face Painting Set Souza! Princes cosmetics Box
21/03/2023
Trobareu el programa de festes clicant en aquest enllaç.
16/12/2022
Calendari de pagament voluntari S’informa que el període de cobrament en voluntària per a tots els impostos i taxes de l’any 2023 serà el següent i que també podreu localtizar en aquest enllaç: AJUNTAMENT DE PUIGPELAT IMPOSTOS I TAXES Exercici 2023 S’informa que el període de cobrament en...
19/09/2022
Es fa pública la relació provisional d'admesos/ses i exlosos/ses del procés de selecció d'una plaça de funcionari/ària interí/ina Tècnic/a de l'Administració General a temps parcial i que podreu trobar clicant en aquest enllaç .
11/08/2022
Es fan públiques les bases de la convocatòria d'una plaça de funcionari/ària interí/ina Tècnic/a de l'Administració General. Les podreu trobar clicant en aquest enllaç.
01/08/2022
Podreu trobar el programa de la Festa Major d'Estiu de Puigpelat clicant en aquest enllaç .
18/05/2022
Es fan públiques les bases i la convocatòria per una borsa de treball de Vigilant-Taquiller de piscina, personal laboral temporal a temps parcial, grup AP, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d'aquest grup professional que es doni a l'Ajuntament de...
13/05/2022
Es fan públics els resultats de la prova de català del procés selectiu per una plaça de tècnic especialista en serveis municipals que podreu veure clicant en aquest enllaç.
03/05/2022
Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es , nomenament de Tribunal i data de les proves del procés selectiu per una plaça de funcionari/ària interí/ina de Tècnic/a especialista en serveis municipalsl que podereu localitzar clicant en aquest enllaç.
03/05/2022
Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es , nomenament de Tribunal i data de les proves del procés selectiu per una plaça de funcionari/ària interí/ina Tècnic/a de l'Administració General que podreu localitzar clicant en aquest enllaç.

Pàgines

Menu

Menú principal