Reglaments

                                   

NORMATIVA MUNICIPAL

ORDENANCES I REGLAMENTS

Aquest apartat recull les diferents ordenances i reglaments municipals degudament actualitzades excepte la normativa tributària i urbanística que la trobareu en apartats diferents.

Ordenança de convivència ciutadana i del bon ús dels espais públics de Puigpelat

 Text íntegre

Reglament de règim intern de la Llar d'infants municipals "Els Petits"

 Text íntegre

Ordenança general de preus públics

Text íntegre 

Ordenança municipal reguladora de la creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal

Text íntegre 

Reglament de funcionament del registre electrònic de l'Ajuntament de Puigpelat

Text íntegre 

Reglament municipal sobre la creació i funcionament de la seu electrònica de l'Ajuntament de Puigpelat

Text íntegre 

Reglament municipal sobre l'ús del Casal municipal de Puigpelat

Text íntegre 

Reglament del servei de taxi del municipi de Puigpelat

Text íntegre 

Reglament municipal sobre tinença d'animals

Text íntegre 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal