Subvencions Diputació de Tarragona

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES - ANY 2023

 

Data de l'acord: 03/10/2023

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Assistència en medi ambient, salut púb.eng.munic.i territori

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: PAESC 2023

Número expedient: 8004330008-2023-0007717

Pressupost Elegible: 139.496,56 euros

% concedit: 33,32%

Import concedit: 46.485,00 euros

 

Data de l'acord: 03/10/2023

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Assistència en medi ambient, salut púb.eng.munic.i territori

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Gestió de residus 2023

Número expedient: 8004330008-2023-0007131

Pressupost Elegible: 9.087,10 euros

% concedit: 87,22%

Import concedit: 7.925,68 euros

 

Data de l'acord: 03/10/2023

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Assistència en medi ambient, salut púb.eng.munic.i territori

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics 2023

Número expedient: 8004330008-2023-0006627

Pressupost Elegible: 8.938,05 euros

% concedit: 79,55%

Import concedit: 7.110,30 euros

 

Data de l'acord: 20/06/2023

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Assistència en medi ambient, salut púb.eng.munic.i territori

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Aigua 2023

Número expedient: 8004330008-2023-0006626

Pressupost Elegible: 6.640,09 euros

% concedit: 90,00%

Import concedit: 5.976,08 euros

 

Data de l'acord: 20/03/2023

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Assistència en medi ambient, salut púb.eng.munic.i territori

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines

Número expedient: 8004330008-2023-0006625

Pressupost Elegible: 11.790,24 euros

% concedit: 71,61%

Import concedit: 8.443,00 euros

 

                                                                                                        *************************

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Puigpelat un import total de 8.304,93 € per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) a disposar durant l’any 2023.

 

 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES - ANY 2022

 

Concessió de la línia de subvenció per fomentar la ocupació local

 

Data de l'acord: 22 de novembre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Foment de l'ocupació local

Pressupost Elegible: 9.500,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 9.500,00 euros

 

Concessió de les subvencions per inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà. Any 2022

 

Data de l'acord: 29 de novembre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: Unitat de Subvencions

Beneficiari:                              Ajuntament de Puigpelat

Municipi:                                 Puigpelat

Concepte:                                Adquisició de béns mobles pel Casal de Puigpelat

Pressupost Elegible:               24.180,52 euros

Despesa mínima a justificar:   24.180,52 euros

% concedit:                             90,00%

Import concedit:                      21.762,47 euros

 

 

Concessió de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022.

 

Data de l'acord: 13 de desembre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

Beneficiari:                              Ajuntament de Puigpelat

Municipi:                                 Puigpelat

Concepte:                                C) Tasques progr i implementació ciberseguretat

Pressupost Elegible:               1.452,00 euros

% concedit:                             83,37%

Import concedit:                      1.210,56 euros

 

 

Beneficiari:                              Ajuntament de Puigpelat

Municipi:                                 Puigpelat

Concepte:                                B) Adquisició material informàtic

Pressupost Elegible:               2.752,01 euros

% concedit:                             56,08%

Import concedit:                      1.543,43 euros

 

 

Beneficiari:                              Ajuntament de Puigpelat

Municipi:                                 Puigpelat

Concepte:                                C I) Adquisició material declaració aplicabilitat

Pressupost Elegible:               2.752,75 euros

% concedit:                             56,08%

Import concedit:                      1.543,85 euros

 

 

Concessió de les subvencions per la Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022

 

Data de l'acord: 4 d'octubre de 2022

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

 

 

Beneficiari:                              Ajuntament de Puigpelat

Municipi:                                 Puigpelat

Concepte:                                Línia 2 - PAESC

Pressupost Elegible:               256.610,94 euros

Despesa mínima a justificar:   38.231,67 euros

% concedit:                             90,00%

Import concedit:                      34.408,50 euros

 

Concessió de subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

 

Data de l’acord de la Junta de Govern: 20/09/2022

 

Beneficiari:                              Ajuntament de Puigpelat

Municipi:                                 Puigpelat

Concepte:                                Línia 1 - 1.2 Piscines

Pressupost Elegible:               10.822,24 euros

Despesa mínima a justificar:   8.846,10 euros

% concedit:                             90,00%

Import concedit:                      7.961,49 euros

 

Beneficiari:                              Ajuntament de Puigpelat

Municipi:                                 Puigpelat

Concepte:                                Línia 1 - 1.3 Agent cívic

Pressupost Elegible:               8.632,71 euros

Despesa mínima a justificar:   7.056,38 euros

% concedit:                             90,00%

Import concedit:                      6.350,74 euros

 

Beneficiari:                              Ajuntament de Puigpelat

Municipi:                                 Puigpelat

Concepte:                                Línia 2 - Salut

Pressupost Elegible:               24.497,87 euros

Despesa mínima a justificar:   15.056,00 euros

% concedit:                             90,00%

Import concedit:                      13.550,40 euros

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2021

 

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació: Concessió de subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021.

 

Data de l’acord de la Junta de Govern: 21/12/2021

 

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 10.822,24 euros

Pressupost mínim a executar: 9.147,37 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 8.690,00 euros

 

 

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública

Pressupost Elegible: 16.804,65 euros

Pressupost mínim a executar: 12.168,25 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 11.559,84 euros

 


Concessió de subvenció destinada al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal per al curs 2019-2020.


Data de l’acord de la Junta de Govern: 23/03/2021


Concepte: Llar d’infants “Els petits de Puigpelat”


Pressupost elegible 10.062,50 €


% concedit 100,00 %


Import concedit 10.062,50 €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2020

Concessió de subvenció destinada a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans, exercici 2020.

                                

Data de l’acord 24/11/2020

Concepte: Tipus 2: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica

Pressupost elegible                             2.359,50 €

Pressupost mínim a executar:             1.050,69 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 998,15 €

Pressupost elegible                             5.293,25 €

Pressupost mínim a executar:             2.357,08 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 2.239,23 €

 

Subvenció destinada a garantir el control de la qualitat de l'aigua de consum humà, exercici 2020

Data de l'acord 03/11/2020

Concepte:                                            Aigua

Pressupost elegible                            5.734,68 €

Pressupost mínim a executar:          4.294,42 €

% concedit:                                           95,00 %

Import concedit:                                  4.079,70 €

 

Actuacions COVID Salut Pública

Pressupost Elegible : 33.980,38 euros

% concedit : 46,38 %

Import concedit: 15.759,33 €

 

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació (SAM).

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 16/06/2020.

Concessió de subvencións del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per a curs 2018-2019

                                                 

Concepte: Llar d’Infants Municipal Els Petits

Pressupost elegible                        123.779,29  €

% concedit                                             19,51  %

Import concedit                               24.150,00  €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2018

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació (SAM).

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 30/11/2018.

Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2017-2018

                                                 

Concepte: Llar d’Infants Municipal Els Petits

Pressupost elegible                        24.675,00  €

Pressupost mínim a executar              -

% concedit                                        100,00  %

Import concedit                               24.675,00  €

 

Concessió de les subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018

Data de l’acord 21/09/2018

 

Concepte: Canvi d’ubicació de comptadors d’aigua

Pressupost elegible                          13.950,00  €

% concedit                                           80,11  %

Import concedit                                 11.175,00  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 22/06/2018

Protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2018

                                                 

Concepte:  Piscines

Pressupost elegible                          8.803,96  €

Pressupost mínim a executar        6.674,52 €

% concedit                                          95,00  %

Import concedit                                 6.340,80  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Engi nyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 06/07/2018

Protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2018

                                                 

Concepte: Manteniment

Pressupost elegible                          5.152,46  €

Pressupost mínim a executar        4.341,41 €

% concedit                                          95,00  %

Import concedit                                 4.124,39  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 20/07/2018.

Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Convocatòria 2018

 

Concepte: Peridomèstics

Pressupost elegible                          8.831,46  €

Pressupost mínim a executar        5.733,05 €

% concedit                                          95,00  %

Import concedit                                 5.446,40  €

 

Concepte:                                           Plagues

Pressupost elegible                          2.202,20  €

Pressupost mínim a executar        1.499,26 €

% concedit                                          95,00  %

Import concedit                                 1.424,29  €

 

Cultura. Comissió Informativa dels Serveis d’Assistència al Ciutadà.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 13/07/2018

Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. Any 2018

                                                 

Concepte: Adequació local per serveis socials

Pressupost elegible                          8.060,11  €

Pressupost mínim a executar        5.555,56 €

% concedit                                          90,00  %

Import concedit                                 5.000,00  €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2017

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 17/11/2017.

Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Convocatòria 2017

 

Concepte: Peridomèstics

Pressupost elegible                          8.388,78  €

Pressupost mínim a executar        4.918,91 €

% concedit                                          95,00  %

Import concedit                                 4.672,97  €

 

Concepte:  Plagues

Pressupost elegible                          1.563,32  €

Pressupost mínim a executar        915,48 €

% concedit                                          95,00  %

Import concedit                                 869,70  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 17/11/2017.

Protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2017

 

Concepte: Manteniment

Pressupost elegible                          1.992,00  €

Pressupost mínim a executar        1.342,01 €

% concedit                                          95,00  %

Import concedit                                 1.274,91  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 03/11/2017.

Protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2017

 

Concepte: Piscines

Pressupost elegible                          6.676,80  €

Pressupost mínim a executar        6.393,04 €

% concedit                                          95,00  %

Import concedit                                 6.073,38  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 03/11/2017.

Despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2017

 

Concepte: Consultori mèdic

Pressupost elegible                          1.718,20  €

Pressupost mínim a executar        1.073,70 €

% concedit                                          95,00  %

Import concedit                                 1.020,02  €

 

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació (SAM).

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 24/11/2017.

Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017

 

Concepte:  Llar d’Infants Municipal Els Petits

Pressupost elegible                          24.500  €

Pressupost mínim a executar              -

% concedit                                          100,00  %

Import concedit                                 24.500  €

 

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 22/09/2017.

Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI)

 

Concepte:  Separata xarxa distribució d’aigua al cr Marinada

Pressupost elegible                          19.658,63  €

% concedit                                           56,55  %

Import concedit                                 11.117,00  €

 
SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2016

Serveis d’Assistència al Ciutadà.
 
Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 17/06/2016.
 
Subvencions per inversions per actuacions de caràcter singular extraordinari, convocatòria any 2016
                                               
 
Concepte:  Renovació bestiari popular de Puigpelat
 
Pressupost elegible                          20.812,00  €
 
Pressupost mínim a executar        12.487,20 €
 
% concedit                                           83,33  %
 
Import concedit                                 10.405,00  €
 
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.
 
Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 15/07/2016.
 
Subvencions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria any 2016
                                           
 
Concepte:  Plagues
 
Pressupost elegible                          1.563,32  €
 
Pressupost mínim a executar        993,65 €
 
% concedit                                          90  %
 
Import concedit                                 894,28  €
 
Concepte:  Peridomèstics
 
Pressupost elegible                          8.568,01 €
 
Pressupost mínim a executar        5.445,83 €
 
% concedit                                          90  %
 
Import concedit                                 4.901,25 €
 
Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria any 2016
 
                                         
Concepte:  Manteniment
 
Pressupost elegible                          2.410,32 €
 
Pressupost mínim a executar        2.114,81 €
 
% concedit                                          90  %
 
Import concedit                                 1.903,34  €
 
Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament de consultoris mèdics locals, convocatòria any 2016
                                     
 
Concepte:  Consultoris mèdics
 
Pressupost elegible                          12.196,80 €
 
Pressupost mínim a executar        4.073,34 €
 
% concedit                                          90  %
 
Import concedit                                 3.666,00  €
 
Subvencions per  a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria any 2016
 
                                               
Concepte:  Piscines
 
Pressupost elegible                          9.900,84  €
 
Pressupost mínim a executar        8.648,89 €
 
% concedit                                          90,00  %
 
Import concedit                                 7.784,00  €
Subscriure a
Menu

Menú principal