Informació General

Cliqueu aquí per enllaçar al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
                                   NORMATIVA MUNICIPALORDENANCES I REGLAMENTSAquest apartat recull les diferents ordenances i reglaments municipals degudament actualitzades excepte la normativa tributària i urbanística que la trobareu en apartats diferents.Ordenança de convivència ciutadana i del...
 ORDENANCES FISCALS REGULADORES D'IMPOSTOS I TAXES 1. OF Impost de béns immoblesEnllaç 2. OF Impost de vehicles de tracció mecánicaEnllaç 3. OF Impost d'activitats econòmiques        Enllaç 4. OF Impost de construccions, instal·lacions i obresEnllaç 5. OF Impost sobre l'increment de valor dels...
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE PUIGPELAT En aquest apartat hi trobareu els documents que integren el MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE PUIGPELATMemòria mapa de capacitat acústicaEnllaç al documentPlànol 1: Polígon industrial les Rases i les BoveresEnllaç al documentPlànol 2: Polígon industrial les Rases...
Trobareu el calanderi de pagament voluntari d'aquets 2022 clicant aquíAJUNTAMENT DE PUIGPELATIMPOSTOS I TAXESExercici 2022 Calendari de pagament voluntariS’informa que el període de cobrament en voluntària per a tots els impostos i taxes de l’any 2022 serà el següent:CONCEPTE PERÍODE  COBRAMENT...
Subscriure a
Menu

Menú principal