Desenvolupament Sostenible

 

La regidoria de desenvolupament sostenible té com a objectiu principal posar en marxa un Pla d'Acció per aconseguir les fites marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.                                                               

 

L'ajuntament de Puigpelat està adherit al Pacte de les Alcaldies pel clima i la energia. 

Quins són els ODS?

 

Per tant, els ODS tracten qüestions ambientals, econòmiques, socials i de bon govern, tenint en compte a les persones, el planeta, la pau i les aliances per avançar cap a la prosperitat. 

 

 

El nostre repte i compromís: construir un poble més sostenible i resilient

Puigpelat vol ser ambiciós en implementar aquest pla d'acció i per això des de l'Ajuntament es promouran iniciatives que contribueixin a assolir els ODS actuant a nivell local i pensant a nivell global. 

Perquè si caminem en aquesta direcció, aconseguirem que el poble sigui un lloc més pròsper, millorant el benestar i la qualitat de vida a Puigpelat.  

Així, per tal d'avançar en aquests reptes, necessitem cooperar de forma activa amb les entitats, empreses i ciutadania. 

 

Pots contactar amb la regidoria a través del correu electrònic: sostenibilitat@puigpelat.altanet.org

Projectes en marxa 

Enumerem els projectes en els que l'Ajuntament participa i hi dóna suport:

Servei d'economia col·laborativa: "Encercla't" 

Objectius: Promoure la reutilització de béns i serveis per tal de reduïr els residus i l'impacte mediambiental, tot fomentant la cohesió social, la solidaritat i confiança entre els habitants del poble. Amb aquestes pràctiques promovem un consum més sostenible i respectuós a través d'un model econòmic innovador. És un servei obert al poble i pots usar-lo accedint a la web.

ODS que aborda: ODS 12. Consum i producció responsables. ODS 13. Acció pel clima

Més informació: Pots entrar, registrar-te i accedir al servei a través d'aquesta web: http://encerclat.com/ 

 

 

Cicle de Taules Rodones per la Sostenibilitat

Objectius: Informar-nos sobre diferents temes que ens ajudaran a definir el model de transició ecològica que volem, és a dir, quines passes podríem donar perquè sigui un poble cada cop més sostenible i resilient. Aquesta informació ens servirà com a base per a prendre decisions conscients i contrastades; i iniciar un procés participatiu on poder treballar opcions concretes i viables.

Més informació: Descarrega't el fulletó informatiu aquí.

Inscriu-te i participa dels grups de treball: Escriu-nos a sostenibilitat@puigpelat.altanet.org

 

Grup de Consum 

Objectius: Facilitar l'accés a productes de tot tipus a la gent del poble. Promoure un consum més responsable, sostenible amb l'entorn i saludable. Dinamitzar l'economia local dels petits productors de la zona.

ODS que aborda: ODS 12. Consum i producció responsables. ODS 8. Creixement econòmic. ODS 3. Salut i benestar. ODS 11. Comunitats sostenibles. ODS 13. Acció pel clima. 

Més informació: Projecte impulsat per Espai Verd. Web: https://espaiverd.org/

 

Recuperació del pati de les Escoles Velles 

Objectius: Obrir l'espai al poble de Puigpelat. Promoure la permacultura, la sostenibilitat i els hàbits saludables. Poder gaudir d'un ambient natural, interactiu i accessible a tothom. Construir un espai més d'oci, cultura i trobada intergeneracional. Crear un espai dinàmic per a l'aprenentatge i l'experimentació. Fer partíceps a la comunitat de joves, famílies i gent gran. Aportar més valor i interés vers l'entitat cultural Cuca del Pi de Puigpelat. 

ODS que aborda: ODS 3. Salut i benestar. ODS 4. Educació de qualitat. ODS 6. Aigua neta i sanejament. ODS 7. Energia neta i assequible. ODS 11. Comunitats sostenibles. ODS 12. Consum i producció responsables. ODS 15. Vida terrestre

Més informació: Projecte en col·laboració amb l'entitat Espai Verd. Web: https://espaiverd.org/pati/

Menu

Menú principal