Subvencions Rebudes

:: Subvencions Diputació de Tarragona
  SUBVENCIONS CONCEDIDES - ANY 2023 Concessió de la subvenció PAM 2023 Data de l'acord: 14 de febrer de 2023Òrgan: Junta de GovernUnitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. Beneficiari: Ajuntament de PuigpelatMunicipi: PuigpelatConcepte: Despeses correntsNúmero d'expedient...
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANY 2022 Concessió de subvenció a càrrec del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2022 Concepte: Despeses Corrents Pressupost Elegible: 53.750,00 € % Concedit: 100 % Import concedit: 53.750,00 € ANY 2021 Concessió de subvenció a càrrec del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2021 Concepte: ...
Subscriure a
Menu

Menú principal