Subvencions Rebudes

:: Subvencions Diputació de Tarragona
 SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2021Concessió de subvenció destinada al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal per al curs 2019-2020.Data de l’acord de la Junta de Govern: 23/03/2021Concepte: Llar d’infants “Els petits de Puigpelat”Pressupost elegible 10.062,50 €%...
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANY 2021 Concessió de subvenció a càrrec del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2021 Concepte: Despeses Corrents Pressupost Elegible: 53.750,00 € % Concedit: 100 % Import concedit: 53.750,00 € Concepte: Arranjament del carrer Tomb de Muralla Pressupost d'actuació: 381.555,16 € ...
Subscriure a
Menu

Menú principal