Subvencions Rebudes

:: Subvencions Diputació de Tarragona
 SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2021Concessió de subvenció destinada al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal per al curs 2019-2020.Data de l’acord de la Junta de Govern: 23/03/2021Concepte: Llar d’infants “Els petits de Puigpelat”Pressupost elegible 10.062,50 €%...
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANY 2020 Concessió de subvenció a càrrec del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020 Concepte: Remodelació Carrer de les Escoles Pressupost d'actuació: 89.983,31 € Pressupost Elegible: 84.629,27 €* % Concedit: 66,38 % Import Concedit: 56.177,51 € * No són elegibles els treballs i ...
Subscriure a
Menu

Menú principal