Recollida de Residus Sòlids Urbans

La recollida de residus és un servei que ha de prestar tots el municipis. A la comarca de l'Alt Camp, la majoria de municipis tenen delegada aquesta competència a favor del Consell Comarcal.

Amb la finalitat de millorar la recollida selectiva, al municipi de Puigpelat està implantat el servei porta a porta. Aquest és un model de recollida selectiva que es fonamenta en el fet que la ciutadania separa les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament a la porta de l'habitatge o comerç d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

A banda del servei porta a porta, la recollida de vidre es realitza en contenidors situats a la via pública, la de residus especials mitjançant un contenidor que mensualment s'instal·la durant tres dies i les restes vegetetals mitjançant un remolc que s'ubica setmanalment en diverses zones dels municipi.

 PROVA PILOT DE RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS I VOLUMINOSOS AMB EL SISTEMA PORTA A PORTABenvolguts, benvolgudes,Amb l’objectiu de millorar el servei de recollida de residus especials i voluminosos i evitar als veïns el transport dels residus fins la deixalleria mòbil, sobretot pensant en aquelles...
CALENDARI REMOLC AGRÍCOLA PER RESTES DE PODA 2023Al següent enllaç hi trobareu el calendari de restes de poda. CLIQUEU AQUÍ   
Subscriure a
Menu

Menú principal