AVIS IMPORTANT sobre l'activitat de gestió tributària de BASE-Gestió d'ingressos

26/03/2020

AVIS IMPORTANT sobre l'activitat de gestió tributària de BASE-Gestió d'ingressos

Us informem que, d’acord amb les Disposicions Addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19:

  • Els procediments de recaptació executiva amb diligències d’embarg en marxa se suspenen, així com els terminis de prescripció. 
  • En relació amb el període de recaptació voluntària, es determina igualment la suspensió de la data de finalització del període.
  • De la mateixa manera, els procediments administratius de gestió que estiguin pendents de compliment de requeriments o tràmits d’audiència i les notificacions administratives quedaran en suspens en els termes del Reial Decret.
Menu

Menú principal