Calendari de pagament de taxes i tributs de l'Ajuntament de l'exercici 2023

16/12/2022

Calendari de pagament de taxes i tributs de l'Ajuntament de l'exercici 2023

 

Calendari de pagament voluntari

S’informa que el període de cobrament en voluntària per a tots els impostos i taxes de l’any 2023 serà el següent i que també podreu localtizar en aquest enllaç:

 

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT

IMPOSTOS I TAXES

Exercici 2023

 

S’informa que el període de cobrament en voluntària per a tots els impostos i taxes de l’any 2023 serà el següent:

CONCEPTE

 

PERÍODE

 

COBRAMENT VOLUNTARI

840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI

1

28/02/2023 - 28/04/2023

600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME

1

31/03/2023 - 31/05/2023

500 - IBI URBANA

1

28/04/2023 - 30/06/2023

501 - IBI RUSTICA

1

30/06/2023 - 31/08/2023

010 – IAE

1

28/07/2023 - 29/09/2023

100 - TAXES-PREUS PUBLICS

1

28/07/2023 - 29/09/2023

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

1r TRIM

28/04/2023 - 30/06/2023

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

 TRIM

28/07/2023 - 29/09/2023

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

3r TRIM

27/10/2023 - 29/12/2023

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

4t TRIM

29/01/2024 - 29/03/2024

 

 

 

 

 

 

Menu

Menú principal