Llista provisional d'admeses i excloses de la borsa de treball d'educadora de la llar d'infants

07/03/2022

Llista provisional d'admeses i excloses de la borsa de treball d'educadora de la llar d'infants

Es fa públic el llistat de candidates admeses i excloses de la borsa de treball d'Educadora de la llar d'infants. Les candidates excloses i les omeses disposen d'un període de 10 dies hàbils, a comptar del dia següent a la seva publicació a la Seu electrònica, per fer les esmenes o presentar les al·legacions que considerin.  El llistat de candidates admeses i excloses el podreu trobar clicant en aquest enllaç.

Menu

Menú principal