Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es , nomenament de Tribunal i data de les proves del procés selectiu per una plaça de funcionari/ària interí/ina Tècnic/a especialista en serveis municipals

03/05/2022

Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es , nomenament de Tribunal i data de les proves del procés selectiu per una plaça de funcionari/ària interí/ina Tècnic/a especialista en serveis municipals

Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es , nomenament de Tribunal i data de les proves del procés selectiu per una plaça de funcionari/ària interí/ina de Tècnic/a especialista en serveis municipalsl que podereu localitzar clicant en aquest enllaç.

Menu

Menú principal