Relació provisional d'admesos/ses i exlosos/ses del procés de selecció d'una plaça de funcionari/ària interí/ina Tècnic/a de l'Administració General a temps parcial

19/09/2022

Relació provisional d'admesos/ses i exlosos/ses del procés de selecció d'una plaça de funcionari/ària interí/ina Tècnic/a de l'Administració General a temps parcial

Es fa pública la relació provisional d'admesos/ses i exlosos/ses del procés de selecció d'una plaça de funcionari/ària interí/ina Tècnic/a de l'Administració General a temps parcial i que podreu trobar clicant en aquest enllaç.

Menu

Menú principal