TALLER ARTÍSTIC: LA FORMIGA RECICLONA

20/01/2020

TALLER ARTÍSTIC: LA FORMIGA RECICLONA

LA FORMIGA RECICLONA

 

Taller de reciclatge artístic per adults, destinat a descobrir el potencial artístic de cadascú.

"Penso que una obra d'art hauria de deixar perplex l'espectador, fer-lo meditar sobre el sentit de la vida” Antoni Tàpies

 

INFORMACIÓ DEL CURS

 

DURADA I HORARIS

 

Del 3 març al 17 de desembre de 2020

Horaris*

Dimarts de 19:30 a 21:30h

Dijous de 10 a 12h

Lloc: Casal Puigpelatenc (sala de joves dels baixos del Casal). Carrer Major, 53

*Nota: els horaris poden estar subjectes a canvis segons les necessitats del curs

 

PREUS

 

El preu per persona és de 15,00€/mensuals

 

FINALITATS DEL TALLER

 

Mitjançant la manipulació de material reciclat crearem escultures d’intervenció a l’espai públic que d’una manera festiva i decorativa, reivindicarà la problemàtica de l’accés del residu o deixalla generat per la societat actual.

Acompanyats per l’artista Eudald Ferré www.eudaldferre.cat els participants viuran l’experiència de crear una obra d’art.

Les finalitats són diverses; d’una banda involucrar tant al participant actiu (tallerista) com al passiu, (espectador) en la problemàtica del residu generat per la nostra societat actual mitjançant els treballs que es vagin realitzant durant l’existència d’aquests tallers i que, posteriorment seran exposats i o utilitzats per a determinades intervencions a l’espai públic de caràcter popular, festiu, decoratiu i reivindicatiu.

Descobrir la faceta artística de cada persona, treballant objectius artístics, descobrint la versatilitat dels materials i gaudint del treball en equip.

Animar al tallerista a aprofundir en la matèria.

Elaborar peces múltiples(acumulació) que serveixin per produir un impacte visual important en l’espectador que l’allunyi momentàniament de la quotidianitat. Realitzar intervencions de caràcter lúdic en llocs i dies adequats.

Col·laborar des del propi taller amb la resta de les activitats populars en els punts i moments que es considerin oportuns i o convenients.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

El taller disposa d’ eines i del material que cal per realitzar l’activitat.

Els participants han de portar roba per fer treball manual i si cal alguna cosa més, se’ls informarà al iniciar l’activitat.

 

INSCRIPCIONS

 

El curs està limitat a 20 participant.

Per participar-hi, cal que ens feu arribar la butlleta d’inscripció que s’adjunta (cliqueu aquí) a l'adreça electrònica registre@puigpelat.altanet.org o presencialment a les oficines municipals en horari d'atenció al públic.

L'ordre d'arribada de les butlletes marcarà l'ordre d'inscripció.

Més informació al telèfon 977602225

 

ORGANITZACIÓ DEL CURS

 

Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Puigpelat

Equip de treball: Eudald Ferré i Xavi Juez

Menu

Menú principal