Noticies

31/03/2022
Es fa públic el llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es , el nomenament de Tribunal seleccionador i data la de realització les proves del procés selectiu per una plaça de funcionari/ària interí/ina de Secretaria Intervenció de l'Ajuntament de Puigpelat. Podeu accedir al decret clicant en...
18/03/2022
Es publica el resultat de la prova de llengua catalana i la fase de conscurs del procés selectiu de la boras de peó de brigada municipal. Podeu trobar els resultats clicant en aquest enllaç.
16/03/2022
Es fa pública la llista de d'ademesos/es i exclosos/es del procés selectiu per cobrir la plaça de Secretaria Intervenció de l'Ajuntament de Puigpelat. Les persones admeses i/o excloses disposen de un termin de 10 dies, a comptar de l'endemà d'aquesta publicació, per presentar les esmenes i al·...
16/03/2022
Es fa pública la llista de d'ademesos/es i exclosos/es del procés selectiu per cobrir la plaça de Secretaria Intervenció de l'Ajuntament de Puigpelat. Les persones admeses i/o excloses disposen de un termin de 10 dies, a comptar de l'endemà d'aquesta publicació, per presentar les esmenes i al·...
07/03/2022
La llista d'admesos i exclosos definitiva, el nomenament del tribunal selleccionador i la convocatòria de prova de català i entrevista per la borsa de peó de brigada municipal la podreu trobar clicant en aquest enllaç. .
07/03/2022
Es fa públic el llistat de candidates admeses i excloses de la borsa de treball d'Educadora de la llar d'infants. Les candidates excloses i les omeses disposen d'un període de 10 dies hàbils, a comptar del dia següent a la seva publicació a la Seu electrònica, per fer les esmenes o presentar les al...
04/02/2022
Es fa públic el llistat definitiva d'admesos i exclosos, convocatòria proves i nomenament de tribunal del procés selectiu per a una borsa de treball de peó de brigada clicant a aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/puigpelat/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-...
10/09/2021
Cliqueu aquí per obtenir els horaris del transport escolar del curs 2021-2022
15/12/2020
Feu click al enllaç per veure el bulleti electronic de l'Oficina Jove de l'Alt camp: https://mailchi.mp/89861871e959/butllet-oj-nm-38-desembre

Pàgines

Menu

Menú principal